BIM – en utfordring for byggevarehandel

Publisert:

​Alt dreide seg om BIM (digitale bygningsinformasjonsmodeller) på frokostmøtet til Virke Bygg & Anlegg i går. BIM-toget er på full fart ut fra perrongen og handelen ser at tiden er inne for å finne sin plass i BIM-samarbeidet.

De mer enn 60 deltagerne på gårsdagens frokostseminar i Virke Bygg & Anlegg fikk en kraftig oppfordring om å ta BIM på stort alvor.

​Under frokostmøtet, som samlet mer enn 60 deltagere, påpekte samtlige av de fem innlederne viktigheten av et BIM-engasjement i handelen. Per Arne Villadsen i reisebyrået Berg-Hansen fortalte hvor galt det kunne ha gått dersom bransjen ikke hadde gjennomført en dyptgripende digital snuoperasjon. De har imidlertid levd seg gjennom den på godt og vondt og mange aktører har falt fra fordi de ikke fulgte med på utviklingen. Berg-Hansen har innsett at de har gjort mange feil underveis, som har kostet, men det har vært utrolig lærerike feil. I dag fremstår de med en dominerende markedsandel.

Viktigheten av å delta ble understreket av Rupert Hanna i entreprenørselskapet Skanska. Der, og mange andre steder i entreprenørbransjen, er BIM blitt et viktig verktøy i den daglige virksomheten. – Vi er i gang, svarte Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste, og ga en innføring i IFD SignOn. Dette er et BIM-relatert verktøy under utvikling, med NOBB, EFO (Elektroforeningen) og NRF (Norske Rørgrossisters Forening) som samarbeidspartnere.

– Vi har det meste som skal til for effektivt å bevege oss i retning av BIM, slo Bengt Herning i Virke Byggevarehandel fast, og nevnte i fleng elektronisk handelsløsning, GTIN-merkede produkter, IFD SignOn, NOBB og solid kompetanse innen logistikk og innkjøp. Nå skal en arbeidsgruppe vurdere relevante grep i forhold til BIM.

– Det er på tide, fulgte BIM-ekspert Janne Aas-Jakobsen i konsulentselskapet Consigli opp. Hun ga en kort innføring i bruken av BIM-verktøyet, og reflekterte over hvilke muligheter og trusler byggevarehandel står over for i denne sammenheng.

Vi lar overskriften på innlegget til Aas-Jakobsen bli stående som en avslutning til ettertanke: «Forsvinner handelen i byggenæringen slik vi kjenner den?».