Bli med på Arbeidslivets Klimauke!

Publisert:

Små og mellomstore virksomheter i Norge har et sterkt engasjement for miljø og klima. Kampanjen «Arbeidslivets Klimauke» er en dugnad for å sette engasjementet ut i konkrete tiltak. Se hvordan du kan bli med på dugnaden her!

En mann og en dame smiler
Arbeidslivets Klimauke er et arrangement i forbindelse med klimaforhandlingene COP23 i Bonn denne uken. Alle land som har signert klimakonvensjonen er deltakere. Her er Virkes adm.dir Vibeke Hammer Madsen, sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Bonn.

En fersk undersøkelse viser at 8 av 10 små og mellomstore virksomheter i Norge er opptatt av klima og miljø. Det må vi ta på alvor. Nå oppfordrer arbeidslivets parter – LO, YS, Akademikerne, Unio, NHO, Virke og KS – virksomheter til å bli med på en ukes lang kampanje for å stimulere til økt oppmerksomhet, engasjement og godt samarbeid om verdien av grønne arbeidsplasser. Målet er å vise verdien av disse virksomhetenes miljø- og klimaarbeid, og å gjøre det lettere å komme i gang.

– Jeg er overbevist om at bærekraft er bra for business. Lønnsomt fordi du sparer penger på å bruke ressurser mer effektivt. Etterspurt fordi kunder ønsker bærekraftige produkter og fremtidens talenter tiltrekkes av bærekraftige arbeidsplasser. Nødvendig fordi vi må beskytte ressursene vi baserer vår verdiskaping på, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke.

COP-møtene er de årlige partsmøtene under klimakonvensjonen. Alle land som har signert klimakonvensjonen er deltakere. Det er her alle pågående saker tas opp og drøftes. COP står for Conference of Parties, 23 fordi det er det 23. møtet siden konvensjonen ble iverksatt i 1994.