Brannvern i helseinstitusjoner

Publisert:

Norsk brannvernforening har nå lagt ut et gratis e-læringskurs innen brannvern for ansatte i helseinstitusjoner.

Gode rutiner, hyppige øvelser og jevnlig brannvernopplæring er nøkkelen til å redusere brannfaren ved norske sykehjem og sykehus.

E-læringskurset gir en grunnleggende innføring i brannvern. Kurset består av fem moduler:

1. Introduksjon: Bakgrunn om helseinstitusjonsbranner, ansvar og motivasjon.

2. Enkel brannteori: Hva er brann, hva skjer i en bygning som brenner?

3. Brannårsaker: De vanligste årsakene til branner og forebyggende tiltak.

4. Opptreden ved brann: Varsle, redde, slokke.

5. Eksamen: En liten test på hva man har lært.

Kurset har en total varighet på rundt 45 minutter, og er tilgjengelig på foreningens e-læringsportal www.brannvernskolen.no.

Du kan lese mer om kurset her

Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som arbeider for et tryggere samfunn. Gjennom informasjon, opplæring, sertifisering og rådgivning hjelper vi mennesker, bedrifter og organisasjoner til å ta ansvar for sin egen brannsikkerhet.

Skadeforebyggingsfondet i Virke gir medlemmer av fondet (Se www.skafo.no) rabatter på kurs i regi av Norsk brannvernforening.

Kontakt i Virke: T.M.Bjerke Tlf. 2254174