Bransjeprat med Gunnar Alu

Publisert:

​Et av Virkes medlemmer på området for bokføring og regnskap er Vekstra regnskap. Selskapets styreleder Gunnar Alu er også styreleder for Virke regnskap. Vi stilte Gunnar fire raske spørsmål.

​Hvordan posisjonerer Vekstra seg for fremtiden?
- I fremtiden vil vi ha sterkere fokus på regnskapsføreren som en controller og rådgiver for de næringsdrivende. Vi legger derfor vekt på å ta i bruk teknologien og redusere den manuelle delen av regnskapsproduksjonen.

Du er også styreleder i Virke regnskap, Virkes satsing rettet mot regnskapsbransjen. Hva mener du er det største fortrinnet ved å være medlem av Virke?
- Alle arbeidsgivere store som små, bør opptre på en så ryddig som mulig måte i forhold til våre ansatte. Regnskapskontor er gjerne små bedrifter med liten vekt på ledelse og trenger derfor støtte av en større organisasjon på området.  

Hvorfor vil behovet for god arbeidsgiverstøtte bare bli stadig viktigere i fremtiden for regnskapsbransjen?
- Regnskapsbransjen er inne i en omstillingstid. Dette medfører også store omlegginger i organiseringen av regnskapskontorene og det er dag viktig at vi har profesjonell bistand/oppbakking i denne endringsfasen hvor arbeidsoppgavene og kompetansen må endres hos de ansatte på kontorene.

Er det rom for både Regnskap Norge og Virke regnskap? Hva skiller organisasjonene fra hverandre?
- Jeg mener det er viktig at de to organisasjonene utfyller hverandre. Virke har sin hovedstyrke på alt som har med personalpolitikk, lønn og øvrig HR-arbeid å gjøre. Regnskap Norge vil hele tiden være bransjeorganisasjonen som dekker den faglige oppfølgingen av regnskapskontorene og påvirker de spesifikke rammebetingelsene for bransjen.