Bransjeprat med Nils P. Hagen i Accountor

Publisert:

Et av Virkes medlemmer på området for bokføring og regnskap er Accountor. Vi tok en prat med driftsdirektør Nils P. Hagen for å snakke mer om hva bransjen er opptatt av om dagen, og hvordan Virke kan bidra til å utvikle bransjen videre.

Hvilke strategiske områder får mest oppmerksomhet i hverdagen?

- Det er automatisering av arbeidsprosesser. Automatiseringen skal gi direkte tidsbesparelser i arbeidet vårt, men ikke minst for kundene våre. En konsekvens av automatisering er at kundene våre får nye prismodeller. Faste og stk-baserte priser passer bedre når det vi leverer er like mye IT-tjenester og transaksjoner som det er timeverk. Kundene setter pris på forutsigbare prismodeller.

Flere peker på at digitalisering og robotisering vil endre bransjen fundamentalt. På hvilke områder tror du de teknologiske endringene vil endre bransjen mest?

-I første fase at rutinearbeidet innenfor registrering og avstemming i stor grad elimineres. Det neste steget vil være at roboter og programmer kan gjøre mer komplekse oppgaver som bygger på regelstyring. Årsoppgjør er et eksempel.

Vellykkede digitaliseringsprosjekter handler ikke bare om teknologi, men også å om å få menneskene som skal bruke teknologien til å jobbe riktig. Hva er oppskriften på vellykket omstilling?

-Det finnes nok ingen enkel oppskrift. Erfaringen er at endringer krever daglig oppfølging av den ansvarlige prosjektleder, teamleder og medarbeider. Det letteste er å starte et prosjekt, det vanskeligste er å holde planen. Å bryte ned oppgaver i en endringsprosess til forståelige ukesoppgaver og kommunisere godt med den som skal utføre den er helt sentralt.

Virke regnskap er Virkes satsing rettet mot regnskapsbransjen. Hvordan kan Virke som arbeidsgiver- og hovedorganisasjon bidra til å utvikle bransjen videre?

-Bidra til at mange ser at dette er en meget interessant bransje der økonomi, IT og prosesskunnskap møtes.