Bransjeprat med Trond Arve Hansen i OpusCapita Regnskap

Publisert:

​ OpusCapita Regnskap er medlem av Virke regnskap. Vi stilte selskapets HR- og complianceansvarlig Trond Arve Hansen fire raske spørsmål om hans perspektiv på bransjens utvikling.

Hvordan rigger OpusCapita Regnskap seg for fremtiden?

-Vi skal fortsatt være fremoverlent i forhold til å  ta i bruk ny teknologi. I tillegg skal vi bygge en sterk organisasjonskultur som trigges av endringer og fornyelse. Dette for å ta ut gevinstene i de muligheter teknologien gir ved å tilpasse arbeidsprosesser, rutiner og forretningsmodell.  Jeg vil også legge til at vi er opptatt av å investere i kompetanse. Fremtidens medarbeidere må, i tillegg til det regnskapsfaglige, også ha god systemkompetanse og kunne være kundens sparringspartner og rådgiverer. 

OpusCapita har satt ut deler av oppgaveutføringen til utlandet. Gir denne forretnings-modellen et konkurransefortrinn ved at man i større grad kan konsentrere seg om å yte rådgivning ovenfor kundene?

-Det stemmer. Ved at den løpende regnskapsførselen skjer ved vårt regnskapssenter i Vilnius, fokuserer våre kundeansvarlige i Norge på å kvalitetssikre leveransen og utferdige gode styringsrapporter. Videre frigis tid til å kunne være en diskusjonspartner for kunden når viktige beslutninger skal tas, og ellers bidra til kundens forretningsutvikling. 

Hvordan tror du regnskapsbransjen ser ut om 10 år, og hva vil påvirke utviklingen mest i årene som kommer?

-Digitalisering og automatisering vil fortsette i et høyere tempo, og vi vil se nye aktører fra andre deler av verdikjeden. Tradisjonell regnskapsføring er mer eller mindre opphørt. Regnskapsbransjens rolle blir kontroll, behandle avvik og foreta vurderinger, og være rådgiver og samarbeidspartner i kundens verdiskapning.

Hvordan kan Virke være en medspiller for regnskapsbransjen?

  • Følge trender og bidra til bedre forståelse av hvordan tjenesteområdet og etterspørselen forventes å utvikle seg.

  • Promotere regnskapsbransjen som innovativ og verdiskapende, og skape arenaer og møteplasser med potensiale for markedsvekst.

  • I samarbeid med Regnskap Norge gi økt kraft til  bransjens stemme hva gjelder rammevilkårene.

  • Arbeidsgiverstøtte, spesielt i forhold til å fasilitere endringsprosesser, og medlemsfordeler.