Bransjesaker frem i lyset

Norge er en kunnskapsnasjon, og kunnskapsnæringene er av avgjørende betydning for verdiskapingen i samfunnet vårt.

Virke Kunnskap og teknologi er bransjens forlengede arm og talerør i dialog med
myndigheter, og virksomhetene opplever at vi oppnår resultater. Norge mangler kloke hoder og vi jobber med raskere behandling av søknader fra kompetente personer fra utlandet. Vi påvirker også profesjonalisering av utdanningstrakten og har fått gjennomslag for at IT-studenter kombinerer teori og praksis.