Bransjesamling for utelivsnæringen

Publisert:

13. mars arrangerer Virke igjen en bransjesamling for utelivsbransjen. Vi har fått gode erfaringer med denne formen for møteplass, hvor bransjeaktører kan møte hverandre, oss og representanter for myndigheter man tidvis kommer i befatning med.

Denne gangen er det Helse- og omsorgsdepartementet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet som står på programmet.

Program for dagen

  • 08.30-09.00: Servering av enkel frokost
  • 09.00-09.15: Velkommen og nytt siden sist v/bransjedirektør for Virke Reise Norge, Hilde Charlotte Solheim
  • 09.15-09.45: Nytt om regelverk og departementets prioriterte oppgaver med alkohollovgivningen, ved Hege Bredesen fra Helse- og omsorgsdepartementet
  • 09.45-10.15: Innføring av krav om personallister; juridisk og praktisk gjennomgang v/Inger Helene Iversen, Skatteetaten
  • 10.15-10.45: Arbeidstilsynets tilsynssatsning overfor utelivsbransjen, presentasjon av funn, oppsummering og veien videre; Arve Semb Christophersen, Arbeidstilsynet region Sør
  • 10.45-11.00: Dialog, spørsmål og oppsummering v/deltakere og Virke (inklusive nytt om vaktholdslov etc)

Påmelding innen 10. mars til .

Sted: Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gate 90, Oslo