Bruk av hijab

Publisert:

Kvinne med hijab i helsevesenet

Det har vært en god del saker om hijabbruk de siste 10 årene. Dette er oftest knyttet til muligheten for å nekte ansatte å bruke hijab. Dette er et spørsmål om direkte diskriminering på grunn av religion og indirekte diskriminering på grunn av kjønn (flest kvinner som bruker det).

Her følger en kort oppsummering av regelverket knyttet til dette:

  • Arbeidsgiver har som hovedregel ikke anledning til å nekte bruk av hijab.
  • Årsaken til dette er at et forbud mot bruk av hijab i mange tilfeller kan likestilles med et yrkesforbud, siden det ofte ikke er et reelt alternativ å jobbe uten hijab.
  • Dersom man skal nekte noen å bruke religiøse hodeplagg, må det begrunnes saklig. Dersom for eksempel et hodeplagg hindrer deg i å utføre jobben din, eller utgjør en fare for din eller andres sikkerhet, kan det anses som saklig grunn til å nekte bruken.  
  • Arbeidsgiver kan kreve at virksomhetens plagg eller plagg i virksomhetens farger benyttes der det er uniformsplikt. Mange arbeidsgivere har laget hijaber som passer til resten av uniformen, for eksempel Ullevål sykehus. Både Tollvesenet og militæret tillater bruk av hijab og turban.