Bruk godkjent callsenter

Publisert:

​Som man med jevne mellomrom kan lese om i media er det dessverre en del useriøse aktører i callsenterbransjen.   Dette går dessverre også utover de seriøse aktørene.

​De aller fleste seriøse callsentervirksomheter er medlem av Virke. Virke har sammen med bransjeorganisasjonen NORDMA etablert en godkjenningsordning for callsentre. Kriteriene for å bli godkjent i denne ordningen er strengere enn lovens krav. Det innebærer blant annet at bedriftene må følge bransjenormer, krav til opplæringsordning, krav til oppfølgning av sine ansatte og ha etisk standard.

For å unngå useriøse leverandører av callsentertjenester oppfordrer Virke sterkt alle oppdragsgivere til å bruke våre godkjente callsentre.

Arbeidstilsynet starter nå opp en målrettet kontrollvirksomhet for å avdekke useriøsitet innenfor callsentervirksomhet, enten man bruker interne eller eksterne callsenter.

Om callsenteret er godkjent er det første Arbeidstilsynet vil spørre om.