Bruk hyttebutikken din!

Publisert:

​ I Norge har vi Europas mest finmaskede nett av dagligvarebutikker. I vinterferien vil mange av strøkene der vi har utkantbutikker få en solid tilførsel av potensielle kunder. Dersom alle disse feriekundene gjør sin feriehandel i lokalbutikken, vil det bety en kraftig stimulans til utkantbutikkene.

- Takket være kjedenes sterke posisjon finner ​

vi dagligvarebutikker ikke bare i byer og tettsteder, men også  i dalførene, i fjellbygdene, i fjordarmene og på øyene. Men denne butikkstrukturen hadde ikke vært mulig å opprettholde dersom det ikke finnes kunder som bruker butikken, sier direktør for dagligvarehandel i Virke, Thomas Angell.

Så langt har de fleste av kjedene valgt å satse på dette finmaskede butikknettet, og kombinert med tiltak som Merkur-programmet, har ikke butikkantallet endret seg nevneverdig de senere årene. Det behøver ikke nødvendigvis se slik ut i fremtiden.

- Forutsetningen er naturligvis at det er et kundegrunnlag til stede. Mange steder har så lavt befolkningsgrunnlag at det i seg selv ikke er tilstrekkelig til  å forsvare butikkdrift på stedet, og tilreisendes handling kan være avgjørende for butikkens eksistens, sier Angell.

Mange typiske hyttekommuner har en butikkstruktur kjennetegnet av en eller noen få utkantbutikker. Slike kommuner får gjerne mangedoblet befolkningen i de ulike feriesesongene. Dersom hyttefolket sørger for å gjøre sine innkjøp lokalt, vil det kunne være bidraget som betyr at stedet fortsatt vil ha sin butikk. Vinterferien nærmer seg nå, og det er nettopp en slik sesong som kan bidra til utkantbutikkens fortsatte drift.

- Oppfordringen til hyttefolket er: Bruk lokalkjøpmannen! I motsatt fall risikeres det at det ikke er noen lokalkjøpmann på stedet ved neste ferie, og man må bruke dyrebar ferietid på å reise langt for å handle, avslutter Angell.