Brukbart for byggevarehandelen i 2013

Publisert:

De største aktørene i byggevarehandelen omsatte for til sammen 32,4 milliarder på detaljleddet i 2013. 2013 ble et svakt år isolert sett, fordi det var en beskjeden oppgang fra 2012. Sett i et langsiktig perspektiv var det derimot et brukbart år fordi 2012 var særlig sterkt etter flere år med sterk omsetningsvekst. En ensidig sammenligning mot året før (2012) kan dermed gi et overdrevet svakt bilde av den faktiske omsetningsutviklingen.

​2013 ble et svakere år sammenlignet med forventningene ved inngangen til året. Handelen opplevde et særlig svakt første kvartal som man ikke greide å ta igjen i løpet av året.

– En kald vinter og lange perioder med lave temperaturer medførte mye i tele i bakken, noe som forsinket byggeaktiviteten første kvartal. Isolert sett utviklet derfor 2013 seg noe svakere enn hva byggevarebransjen antok ved årets begynnelse, og endte på nærmere nullvekst. Aktivitetsnivået tok seg imidlertid opp utover året og det er tydelig at 2013 likevel ble et brukbart år i et langsiktig tidsperspektiv., sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Aktør

Detaljomsetning 2013

Optimera

Byggmakker

Løvenskiold Handel

Coop

Byggeriet

Nordek divisjon XL-BYGG

Neumann

Carlsen Fritzøe

Gausdal

Ski Bygg

6701

5629

4637

4138

3782

3614

1308

1283

826

478

Sum byggevarekjeder (mill. kroner)

32 396

Jevn fordeling av omsetningen

Omsetningen av byggevarer er noenlunde jevnt fordelt mellom proff- og privatmarkedet. Samlet stod omsetningen til større entreprenører, mindre boligbyggere og salg til andre profesjonelle for 54 prosent av omsetningen til byggevareaktørene som rapporterer tall til Virke. Privatomsetningen utgjør 46 prosent.

En halv milliard i omsetning til grossistleddet

Flere av byggevareaktørene selger byggevarer til utsalg som de ikke eier selv, eller som ikke er tilknyttet egen kjede. Aktørenes grossistomsetning til byggevareutsalg utover egen kjede var på til sammen 498 millioner kroner i 2013.