Brukerstyrt personlig assistanse på agendaen

Publisert:

​Kari Kjønaas Kjos, leder for Stortingets helse- og sosialkomite, åpnet i dag en konferanse om BPA-ordningen for norske rådmenn og kommuner. Virke arrangerte  konferansen for å øke bevisstheten og kunnskapen om BPA blant norske kommuner.

​BPA ble rettighetsfestet av Stortinget gjeldende fra 1.1.2015, og det er nå opp til kommunene å gi det tilbudet som er nødvendig for at alle kan leve uavhengige liv.

Helsedirektoratet var invitert for å fortelle om det nye rundskrivet som skal legge grunnlaget for hvordan kommunene skal sørge for et best mulig tilbud til de som har krav på BPA. De la vekt på at:

-Kommunene bør bruke profesjonelle aktører. Det skyldes at de ikke alltid har kompetansen og apparatet som skal til for å organisere tjenestene

-Gode rutiner er viktig, og også her har de profesjonelle aktørene en rolle i å bistå kommunene.

-Kommunene må sørge for at tjenestene også tar høyde for at brukeren skal kunne bevege seg utenfor kommunegrensene. Uenigheter mellom kommunene skal ikke ramme brukeren.

Virke jobber nå for å sikre at rundskrivet treffer behovet hos brukeren. Kommunene må følge opp Stortingets vedtak og gi brukerne den friheten de har krav på.