BUDSJETTFORLIKET 2018: Lavmomsen øker til 12 prosent

Publisert:

SKUFFET: Det ble ingen reversering av forslaget om å øke lavmomsen fra 10 prosent til 12 prosent. Dette betyr at momssatsen øker allerede 1. januar 2018.

Lavmomsen omfatter blant annet overnattingsbedrifter, transportsektoren, fornøyelsesparker, kino og museum.

Lavmomsen øker. Dette rammer mange bedrifters bunnlinje

I en tid der reiselivet er i medvind og opplever økt interesse fra utenlandske gjester, synes vi det er underlig at Regjeringen ikke legger til rette for videre vekst og Virke Reise Norge har advart at denne momsøkningen vil føre til et dyrere kultur- og reiselivsprodukt.

- En momsøkning fører til et dyrere kultur- og reiselivsprodukt. Norsk reiseliv konkurrerer i et beinhardt internasjonalt marked. Det siste vi nå trenger er en momsøkning som gjør Norge som destinasjon enda dyrere, sier direktør i Virke Reise Norge og Kultur, Line Endresen Normann.

Virke Reise Norge har jobbet for å reversere forslaget om momsøkning. Vi har parallelt også vært opptatt av å sikre overgangsordninger ved eventuell økning slik at ikke bedriftenes bunnlinje blir rammet. Mye av salget for 2018 allerede har skjedd og det momsgapet som kan oppstå vil kunne ramme bedriftenes bunnlinje direkte. Dette mener vi er svært uheldig.

- I iveren etter å hente mer momspenger fra kultur- og reiselivet, gir regjeringen virksomhetene en tilleggsregning på reiser og billetter som allerede er solgt, sier Normann.

Reiselivs- og kulturnæringen trenger forutsigbarhet og gode rammebetingelser som ikke endres over natten. Vi jobber derfor mot partiene på Stortinget for å forsøke å endre dagens praksis der avgiftsøkninger skjer kun kort tid etter vedtak.

 

Gjennomslag: Reversering av kuttene i driftstilskuddene til organisasjoner som HANEN og Norsk Kulturarv

De foreslåtte kuttene i driftstilskuddene til 33 frivillige organisasjoner, herunder HANEN og Norsk kulturarv, er reversert i budsjettforliket. Dette etter påtrykk fra Virke og organisasjonene selv.

I en tid der opplevelser blir stadig viktigere og der bredden, mat, kultur og kulturarv bidrar til å skape et godt reiselivsprodukt, er det viktig at organisasjonene får mulighet til å gjøre jobben sin. Derfor må driftstilskuddene opprettholdes. 

Les mer her.

 

Dokumenter

Les budsjettforliket her
Budsjettforliket: Flere viktige gjennomslag for kulturlivet 
Virke Reise Norges oppsummering av reiselivsbudsjettet, 13.10.2017