Butikksjefer i Dressmann og DNA tar fagbrev i salgsfaget

Publisert:

​Butikksjefer i kjøpesenteret Magasinet i Drammen har satt seg på skolebenken for å ta fagbrev i salgsfaget.

​Totalt 15 Magasin-ansatte som er butikksjefer og eiere vil ta eksamen i salgsfaget i juni og får et offentlig godkjent fagbrev.

-Hovedorganisasjonen Virke er svært opptatt av å tilrettelegge opplæringen til fagbrev på arbeidsplassen på arbeidslivets premisser. Dette er et viktig eksempel, sier Inger Lise Blyverket, leder i arbeidslivspolitikk i Virke.

For tjenestenæringene er lærlingordning fortsatt fremmed og ikke tilpasset bransjenes rekrutteringsstrategier og systemer for kompetanseutvikling. Det er viktig å finne fleksible løsninger på å ta fagbrev slik som dette.

-Når butikksjefer tar fagbrev vil det bli mer naturlig for dem å rekruttere lærlinger. Dette er veien å gå for å fremme lærlingordningen i våre bransjer, fortsetter Blyverket.

Butikkene og senterledelsen på Magasinet har gått sammen for å øke kompetansen hos butikkene. Motivet er å lære mer om svinn, økonomi og service.

I Norge har vi et system for fagopplæring som er ment for hele arbeidsmarkedet, men i praksis fungerer den ikke like bra alle steder. I stortingsmelding 20 bekreftes nettopp dette:

Lærefagene rettet mot tjenesteytende næringer har ikke blitt etablert på arbeidsmarkedet på samme måte som håndverksfagene og deler av industrien. Det er derfor behov for nye tiltak som styrker sammenhengen mellom innholdet i og strukturen innenfor de ulike utdanningsprogrammene.

Virke er derfor opptatt av at en slik diagnose må møtes med konkrete tiltak spesielt rettet inn mot tjenesteytende næringer.