Bygg og Handel

Bygg & Handel er fagtidsskriftet til Virke Byggevarehandel. Vi tar opp aktuelle spørsmål innen rammevilkår, forskning og utvikling, økonomi, drift, ledelse og administrasjon i byggenæringen.

Bygg & Handel kommer ut fem ganger i året, og legger vekt på informasjon om nye produkter, forretningsidéer og teknologiske nyvinninger.

 

 

 

Målgruppe:

Bygg og Handel er en god annonsekanal for å treffe:

  • Medlemmer av Virke Byggevarehandel og Virke Bygg & Anlegg
  • Ledelsen og kategorisjef/innkjøpsansvarlige på kjedekontorene i byggevarehandelen
  • Fagpersonell innen byggevarehandel og byggebransjen
  • Ansatte i byggevarehusene

 

Utgiver:

Virke Byggevarehandel utgir fagtidsskriftet Bygg og Handel fem ganger per år. Opplag per utgave er ca. 1.200. Virke organiserer de ledende handelsbedriftene innenfor byggenæringen og samler disse for å stå styrket i påvirkning av politikk og utvikling av markedet. Ser vi på handel til byggenæringen isolert, så anslår BI omsetningen i dette segmentet til over 100 milliarder.

 

Annonsering i Bygg & Handel

Annonsestørrelse 1/1 1/2 1/4 Siste
Veil. pris 12 000 7 000 4 000 18 000

Årsavtalerabatt, alle 5 utgaver gir -15 %

Ønsker du å annonsere? Kontakt Robert Bekkesletten – Tlf: + 47 913 59 299

 

Utgivelser 2018 - Tema: Digitalisering og det grønne skiftet

Utgave Materiellfrist Utgivelse
1/18 16. februar Uke 9
2/18 6. april Uke 16
3/18 26. mai Uke 23
4/18 21. september Uke 40
5/18 23. november Uke 49

 

Abonnement:

  • Kr 650,- pr år for medlemmer
  • Kr 900,- pr år for ikke-medlemmer
  • Kr 200,- for påfølgende abonnement

Tlf: +47 932 10 844

E-post: