Byggevarehandelens møteplass

Kommunikasjon er et vanskelig tema i en bransje som er svært orientert mot daglig drift. Saker som ligger et stykke frem i tid som kan påvirke rammebetingelsene er derfor ikke sterkt vektlagt.

​Virke har en viktig rolle i å gjøre bransjen oppmerksom på de utfordringenr som kommer fra kunder, norske myndigheter og EU. Til dette arbeidet videreutvikles en rekke møteplasser for bransjen og mediaoppslag skal tas sterkere i bruk for å øke bransjens omdømme. Det er imidlertid en stor utfordring å få aktørene til å samles på møteplassene. Virke Byggevarehandel arbeider videre for å utvikle dette.