Byggevaremarkedet opp 1.8 prosent 2.tertial 2014

Publisert:

Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 1,8 prosent for 2.tertial 2014. Hittil i år er veksten opp 5,1 prosent.

Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser at omsetningen steg med 1,8 prosent i perioden mai – august sammenlignet med samme periode året før. Størst vekst var det i proffmarkedet med en omsetningsvekst på 3,0 prosent. Privatmarkedet hadde en tilnærmet flat utvikling på pluss 0,5 prosent målt mot 2.tertial 2013. Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.


- Etter en sterk omsetningsvekst 1.tertial i år var det forventet en viss reduksjon i 2.tertial. Statistikken viser en omsetningsvekst for perioden januar – august på 5,1 prosent målt mot samme periode i fjor. For 2.tertial 2014 isolert sett er omsetningen opp drøyt 1,8 prosent, drevet av vekst i omsetningen til proffmarkedet. Tallene indikerer at markedet utvikler seg i riktig retning og at det siste års uro på boligmarkedet ikke har medført dramatiske konsekvenser for byggevarehandelen. Den siste tiden har det blitt rapportert flere igangsettingstillatelser og høyere salgstall i boligmarkedet, og det gir grunn til å tro at byggevarehandelen også i den kommende perioden vil oppleve  etterspørselsvekst i markedet, sier Bengt Herning.


Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.

Virke har utarbeidet en oppdatert markedskommentar over utviklingen i byggevaremarkedet hittil i år, og for 2.tertial 2014. Markedskommentaren er basert på Virkes byggevarestatistikk og offentlig tilgjengelig informasjon om boligmarkedet.