Byråkratisk krav truer gaver til forskning

Publisert:

Ideelle høyskoler holdes plutselig utenfor en viktig ordning som gir private givere en skattemessig takk for sitt bidrag, og som stimulerer til gaver til høyskolene.

Alvorlig dame
Direktør i Virke Ideell mener at Finansdepartementet bør gjøre justeringer i praksisen når det gjelder nye krav for skattefradrag av gaver til forskning.

− Her må det gjøres nødvendige justeringer i kravene slik at de som er målgruppe for ordningen ikke holdes utenfor på grunn av formaliteter som ikke treffer, sier direktør Inger Helene Venås i Virke Ideell.

Dagens ordning fungerer slik: Gir du en pengegave til forskning, kan du få skattefradrag for gaven. Forutsetningen er at instituttet eller høyskolen du gir penger til er godkjent som mottaker. På listen over godkjente mottakere står for eksempel Kreftforeningen, Diakonhjemmet, Holocaustsenteret, Raftostiftelsen, WWF og mange flere. Ideelle høyskoler som Diakonhjemmets høyskole har også kunne bruke denne ordningen.

Organisasjonsnummer skaper problemer

Men, i forbindelse med at flere (mindre) høyskoler har fusjonert og etablert seg som VID (Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal), har disse falt ut av listen, rett og slett fordi de har fått nytt organisasjonsnummer. Det samme gjelder Meninghetsfakultetet som har nytt organisasjonsnummer.

Nå slipper de ikke inn på listen igjen, som betyr at de ikke lenger kan love sine givere skattefradrag. For institusjoner som er avhengig av gaver, blir dette krevende.

I tillegg krever Skatteetaten nå at staten får styreplass i institusjonen, noe som er helt uaktuelt for en selvstendig ideell stiftelse som har et klart definert formål.

Arbeid fremover

Virke jobber nå for at Finansdepartementet skal endre praksis her, og gjøre det mulig både å være attraktiv for givere og å beholde sin uavhengighet og autonomi. Vi håper på at saken blir omtalt og løst i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.