Callsenter

Publisert:

Arbeidet startet opp med første komitemøte i Standard Norge 8. januar. Direktør Virke Service Stein Johnsen ble valgt til komiteleder. Det ble besluttet å lage en NS gjeldende både for inngående og utgående callsentervirksomhet.

Det legges opp til at arbeidet i komiteen skal være sluttført allerede før juli 2013. Deretter vil komiteens forslag bli sendt ut på høring før endelig Norsk Standard kontrakt for Callsenter foreligger forhåpentligvis sensommeren 2013.

Virke har under utvikling et webbasert verktøy for opplæring av ansatte i et callsenter. Dette for å sikre kompetansen og kvaliteten på de tjenester som blir utført. Virke har i denne sammenheng samarbeidet med NKI og Jungelmap. Det er satt ned en arbeidsgruppe, hvor leverandører, oppdragsgivere og bransjen deltar for å utarbeide nærmere innhold. Dette verktøyet skal være klart før sommeren 2013.01.11

Virke har rettet henvendelse til Arbeidsdepartementet med forslag om en offentlig godkjenningsordning for callsenter. Vårt forslag har fått positiv mottagelse og vi forutsetter at arbeidet med en slik offentlig godkjenningsordning starter opp om kort tid.

Det vil nå bli satt i gang arbeid med å lage en statistikk for callsenterbransjen. Dette arbeidet utføres av Virke og forutsettes ferdig mars 2013.