Charterarrangører protesterer på særnorsk CO2-avgift på flydrivstoff

Publisert:

Regjeringens forslag om en kraftig økning av CO2-avgiften blir ikke tatt godt i mot av charterselskapene.  Regjeringen har så langt valgt å legge de norske avgiftene på samme nivå som EU's  ETS nivå (Emission Tax Scheme) og dermed har flyginger til og fra Norge hatt same avgiftsnivå som for resten av Europa.

​Dagens forslag til  statsbudsjett 2014 bryter med dette prinsippet og fører til en dårligere konkurransesituasjon for selskap som starter eller ender reisene sine i Norge. Representanter for charterbransjen mener bruddet med prinsippet om et ensartet, europeisk avgiftsnivå på flytransport ikke kan aksepteres.