Comeback for byggevarer

Publisert:

​ Virkes årsstatistikk for byggevarer viser at 10 av de største byggevareaktørene i Norge omsatte for til sammen 33,9 milliarder i detaljleddet i 2014, en vekst på 4,9 prosent fra året før.  Det antas at den positive utviklingen i hovedsak kan forklares av ren organisk vekst Særlig første halvår var med å trekke opp veksten for 2014.

-En tidlig vår og en sommer preget av godt vær medvirket til en god omsetningsvekst av byggevarer første halvår. Også sterk prisvekst på enkelte importvarer og økt aktivitet i markedet både nye og brukte boliger er faktorer som har vært med å drive omsetningstallene i 2014. Mens økt omløpshastighet i annenhåndsmarkedet gir økt salg av byggevareartikler i ROT-markedet, gir tilsvarende positive tall for kjøp og igangsetting av nye boliger økt omsetning av de "tyngre" byggevarene. Høyt trykk i både brukt- og nyboligmarkedet er derfor positivt for både proff- og privatsegmentet i byggevarehandelen, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.Etter et svakt 2013, ga en vekst på 4,9 prosent i 2014 et godt år for aktørene som rapporterer omsetningstall til Virke byggevarehandel.Proffmarkedet i vekst
Ser man på de ulike segmentene er det proffmarkedet som vokser. De innrapporterte tallene for privatmarkedet har en samlet vekst på ca. 2,2 % sammenlignet med 2013 for deltakerne i markedsinformasjonsgruppen til Virke.–tilnærmet nullvekst dersom man korrigerer for den generelle prisstigningen3. Til sammenligning gikk proffmarkedet frem med hele 7 prosent. Med andre ord ser vi i 2014 en dreining fra privat mot proff for gruppen.
Deltakere i markedsinformasjonsgruppen leverer omsetningstall for byggevarer på vegne av en rekke uprofilerte forretninger samt flg. kjedekonsepter: