Dagligvarehandel og mat

Publisert:

NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning)

For å gi en oversikt over status og utvikling for norsk daglig­varehandel utarbeider NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning) rapporten ”Dagligvarehandel og mat” som synliggjør og drøfter dagligvarehandelens funksjoner og bidrag til verdiskapingen i norsk matsektor.