Dårlig sommervær førte til økt salg av klær og sko

Publisert:

Klesbutikkene hadde en vekst på 8,7 prosent i juli sammenliknet med samme måned i fjor. For skobutikkene var veksten  på 11,2 prosent. Det viser SSBs detaljhandelsindeks.

- Mange nordmenn valgte nok å trekke inn på landets kjøpesentre og butikker når det regnet som mest i juli. Samlet sett har  det har vært noe høyere omsetning i kles- og skobutikkene så langt i år enn de vi så for oss, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke.
Tallene fra SSB viser at den totale detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin ble 2,2 prosent høyere i juli i år enn i juli i fjor. Samlet sett for årets 7 første måneder viser indeksen en økning på 5,1 prosent.
- Tallene føyer seg for så vidt greit inn i forløpet vi så for oss da vi lagde prognosen på 5 prosents vekst for hele året, selv om juli isolert ble litt svakere enn vi antok. Ser vi bort fra klær og sko er det kun små avvik i de andre bransjene. Den høye veksten i byggvarehandelen hittil i år var som ventet, avslutter Haartveit.
24. september vil Virke presentere prognoser for 2013.