Data om ungdoms treningsvaner

Publisert:

Resultater fra Ungdata-rapporten 2015 basert på nasjonale undersøkelser i 2014, viser at svært mange unge trener i fritiden. Mediene gir ofte inntrykk av at norsk ungdom er i ferd med å forfalle fysisk.

​Undersøkelsen er gjennomført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Forskning viser imidlertid at det i dag er like mange som trener som for 20 år siden, - men da på andre arenaer. Mange slutter med organisert idrett i idrettslagene , men velger nye aktivitetsarenaer – se figuren/illustrasjonen.

Undersøkelsen kan leses her >>