– Det årlige kuttet til folkehøgskolene må reverseres

Publisert:

tre jenter som strikker i en sofa

– Det faste kuttet i statsbudsjettet kom også i år. Regjeringen kutter på folkehøgskolene. Da bør Stortinget gjøre sitt faste grep, sikre finansieringen for folkehøgskolene i sin behandling, sier Inger Helene Venås i Virke Ideell.

I statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget en gradvis opptrapping til 11 måneders studiestøtte, og studenter over hele landet jublet. Folkehøyskoleelever ble av en eller annen grunn holdt utenfor. Det var derfor grunn til å ha en klar forventning om at dette kom på plass i 2018-budsjettet. Likebehandlig bør være en selvfølge. Folkehøyskoleelever har like mye rett til stipend og studielån som alle andre. Og skoleårene har like mange dager. I tillegg vet vi at et folkehøyskoleopphold er vanskeligere å kombinere med ekstrajobber slik som mange andre studenter har.

Folkehøgskolene er mer ettertraktet enn noen gang. I høst startet over 7600 elver på folkehøgskolene. Det er ny rekord for tredje år på rad. Men i statsbudsjettet er det ikke lagt inn kompensasjon for elevveksten. Det forventes at skolene på en eller annen måte skal dekke dette selv. I tillegg kutter Kunnskapsministeren 25 mill. på kortkursene. Dette er ulike korte kurs rettet mot ulike målgrupper. Kursene er populære og bidrar til kompetanseheving i en rekke aktiviteter ofte knyttet til tilbud i frivillig sektor.

I dag velger 12 % av elevene som går ut av videregående skole å gå på en folkehøyskole.– Selvfølgelig skal elevene få det samme studielånet som alle andre og skolene skal få den statsstøtten som de bør ha i forhold til aktivitet, sier Venås.