Det lønner seg å samarbeide

Samarbeid

Hva vet vi, hva hindrer oss og hva skal til for å øke aktiviteten og samarbeidet mellom arbeidsliv og skole enda mer?

Virke har gjennomført flere prosjekter der samarbeid arbeidsliv – skole står sentralt. Vi vil vise frem gode eksempler til etterfølgelse. Vi vil informere, inspirere og legge til rette for mer samarbeid.

Kom og lær mer om to av våre samarbeidsprosjekter:

  • Sagenehjemmet - Kuben videregående skole: Vi vil lansere resultatene av denne piloten. Prosjektet viser en «oppskrift» til hvordan samarbeid kan tilrettelegges gjennom en arbeidslivskoordinator. Virke er opptatt av at alle skoler bør etablere en egen arbeidslivskoordinator for å fremme og profesjonalisere et godt samarbeid for læring og utvikling.
  • The Textile Interchange Project - The TIP: er et samarbeidsprosjekt mellom Virke, LO, Handel og Kontor, skoler og bedrifter i sko- og tekstilbransjen. Samarbeidet har ledet frem til et godt undervisningsopplegg om global og etisk handel, bærekraft og anstendig arbeid. Elevene fikk også en studiereise til India for å besøke fabrikker og bomullsplantasjer sammen med norske bedrifter.