Detaljomsetningen bedre enn ventet

Publisert:

Detaljomsetningen har vært inne i en svak trend siden høsten i fjor. Samlet sett må tallene for mars og april sies å være bedre enn ventet. Spørsmålet er om dette representerer en "gjeninnhenting" etter flere svake måneder, eller om dette innevarsler en noe mer positiv trend.

– Vi tror nok mest på det første, ikke minst ut fra det vi vet om været, sier sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit.

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 6,3 prosent fra april i fjor til april i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks.

Detaljomsetningen i mars og april må vurderes på bakgrunn av at påsken falt i mars i fjor og april i år. Ser vi mars og april under ett var veksten på 5,3 prosent fra i fjor til i år. Dette er helt klart sterkere utvikling enn vi har vært vant til i det siste.

Bransjevariasjonene er imidlertid store. Når vi ser mars og april under ett, viste både hagesentrene (+ 23,3) og byggevarehusene (+ 19,9) meget sterk vekst, noe som etter alt å dømme har med været å gjøre (kaldt i fjor, varm i år). Møbelbransjen (+ 6,6) og dagligvare (+ 5,2) viste også gode tall for disse månedene samlet, mens omsetningen falt i sportsbutikkene (- 3,7), klesbransjen (- 2,2) og elektriske husholdningsapparater (- 1,2) målt på denne måten.