Detaljomsetningen i april

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin falt 4,5 prosent fra april i fjor til april i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks.

Sjefsøkonom i Virke, Lars Haartveit

Ettersom påsken var i april i år og mars i fjor, velger vi å fokusere på mars april samlet. For disse to månedene viser tallene en vekst på 1,2 prosent, mens omsetningen hittil i år er opp 1,0 prosent.

Kalenderjustert er tallene noe bedre, med en vekst på 2,3 prosent hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Det er ikke bare kalenderen som ikke har vært på varehandelens side så langt i år, heller ikke været har spilt på lag. Først kom januar med fravær av snø på østlandet, senere kom en uvanlig kald vår. Dette har i hovedsak rammet 3 bransjer: Sko, sport og klær – bransjer som alle har fått en vanskelig start på 2017. I andre enden av skalaen finner vi postordre/internett som fortsatt viser to-sifret vekstrate når vi ser på tallene for de to siste månedene eller hittil i år. Også lavpriskjedene innen bredt vareutvalg ellers, elektriske husholdningsartikler og apotekene ser ut til å ha fått en god start på året.

Tallene rokker ikke ved vår antakelse fra februar i år om at 2017 vil bli preget av relativt svake vekstrater på begynnelsen av året, som så trolig vil ta seg noe opp i månedene som kommer. Virke kommer med oppdaterte prognoser 26. juni