Detaljomsetningen i september

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 1,5 prosent fra september i fjor til september i år, ifølge SSBs detaljomsetningsindeks.

Hittil i år er omsetningen opp 2 prosent målt mot samme periode i fjor i følge detaljomsetningsindeksen.

Vekstratene for september i år svinger voldsomt mellom bransjer: Postordre/internett ligger fortsatt i spiss med en vekst på 11,5 prosent fra september i fjor, tett fulgt av elektriske husholdningsapparater med en vekst på 10,9 prosent. Power-effekten ser med andre ord ut til å vare. I den andre enden av skalaen finner vi kosmetikk (minus 9,3) og byggevarehus (minus 5,6). Også møbler og klær viste negative vekstrater ifølge detaljomsetningsindeksen.

September er andre måned på rad med svakere vekstrater enn vi hadde ventet. På den annen side har detaljomsetningsindeksen trolig undervurdert utviklingen tidligere i år, for første halvår samlet var veksten for detaljomsetning eksklusive motorkjøretøyer og bensin 2,8 prosent ifølge terminstatistikken, mens tilsvarende tall for detaljomsetningsindeksen var langt lavere med sine 2,1 prosent.

Likevel – det er ikke til å komme fra at dette var svake tall.