Dette mener Virke Kunnskap og teknologi skal inn i ny regjeringsplattform

Publisert:

KrF har valgt side og skal nå starte sonderinger med Solberg-regjeringen. Hvis de blir enige om en felles plattform, blir det en flertallsregjering på nyåret.

Virke Kunnskap og Teknologi har noen tydelige ønsker til den nye regjeringsplattformen:

  1. Digitalisering er en mulighet, ikke bare en trussel. Legg til rette for at hele samfunnet kan få gevinster av ny teknologi.
  2. Bygg en ny næring i Norge, slipp private bedrifter til i digitaliseringen. Offentlige investeringer i IT og teknologi må gjøres med private bedrifter på laget, ikke gjennom å bygge statlige IT-mastodonter
  3. Gi bedriftene tilgang på digital kompetanse. Utdanningssystemet må gi kandidatene næringslivet trenger, og offentlige virksomheter kan ikke støvsuge markedet for arbeidstakere med digital/IT-kompetanse.
  4. Bidra i kompetansedugnaden. Vi må oppgradere de som allerede er i arbeid. I dag investerer norske bedrifter enorme summer for å oppdatere kompetansen til de ansatte. Staten må også ta sin del av jobben.
  5. Invester for brukeren. I norsk helsevesen, NAV, Skatteetaten og stort sett hele offentlig sektor skal det investeres millionbeløp for å lage nye digitale plattformer for samhandling og bedre tjenester. Vi trenger et rammeverk som sikrer at plattformene gir nytte for brukeren, og ikke bare bygger på eksisterende strukturer i offentlig sektor.