Dialog med Finanstilsynet om elektronisk kommunikasjon

Publisert:

Virke inkasso har denne uken gjennomført dialog med Finanstilsynet om regelverket for elektronisk kommunikasjon i inkassobransjen. Det er viktig at regelverket legger til rette for at inkassobyråene i størst mulig grad kan ta i bruk mulighetene som følger av ny teknologi.

I samarbeid med representanter for Virke inkassos medlemmer har foreningen utarbeidet noen tydelige innspill til myndighetene i forbindelse med lovverket som regulerer elektronisk kommunikasjon. Formålet med innspillet er å bidra til at Finanstilsynet og andre får forståelse for hvilke praktiske erfaringer/utfordringer inkassobransjen har gjort seg i forlengelsen av at det ble åpnet for å sende inkassovarsel elektronisk.

I møte med Finanstilsynet ble det fremholdt at bransjens mål er at man gjør elektronisk kommunikasjon til den «normale» kanalen og ikke tenker annerledes om denne kanalen versus mer tradisjonelle kanaler. I forlengelsen av dette er det viktig at man også rydder av veien forhold som står i veien for at man som inkassator effektivt kan benytte andre kanaler enn de tradisjonelle for å oppnå kontakt med skyldner. Ett eksempel på et viktig forhold som bør avklares/presiseres er om skyldner har reservasjonsrett eller ikke når det gjelder elektronisk kommunikasjon. Virke inkasso vil på det sterkeste anmode myndighetene til å slå tydelig fast at en slik reservasjonsmulighet ikke eksisterer / bør eksistere. Også enkelte andre forhold bør klargjøres ytterligere.

I dialog med Finanstilsynet har Virke inkasso også gjort det tydelig at man bør være positiv fremveksten av nye digitale kanaler for skyldnerkommunikasjon, slik som eksempelvis Vipps inkasso og Efaktura 2.0.

Virke inkasso vil gjennom høsten 2018 følge opp dialog med tilsynet og eventuelle andre representanter for myndighetene for å legge til rette for at det skal være så enkelt som mulig å ta i bruk ny teknologi for medlemsbedriftene. Ta kontakt dersom du har innspill til arbeidet.