Difis nye kurs - Bedre renholdstjenester gjennom dialog

Publisert:

For å demonstrere verdien av dialog i offentlige anskaffelser, vil Difi til høsten for første gang opprette en læringsarena både for innkjøpere og leverandører av renholdstjenester.

Både innkjøpere og leverandører er usikre på hvor grensene for dialog går.

Dette kurset skal gjøre innkjøpere og leverandører tryggere og mer profesjonelle når det gjelder dialog.

Kursets organisering:

Kurset har tre samlinger. Hver av de tre samlingene varer i en til to dager.

  • I den første samlingen skal deltakerne avklare behov, markedssituasjon og forberede anskaffelsen.

  • I den neste gjennomføres konkurransen

  • I den tredje samlingen blirimplementering av kontrakten fulgt opp.

Kurset vil rette seg til både innkjøper og leverandør, fra deltagerne har identifisert et behov til de har startet opp en ny renholdsavtale.

Difi vil følge opp og veilede det rent anskaffelsesfaglige gjennom hele prosessen.

Oppstart

Kurset starter i slutten av august og avsluttes i desember. I løpet av kurset skal det gjennomføres en komplett anskaffelse av renholdstjenester. Difi vil følge opp og veilede gjennom hele prosessen. Leverandørens rolle blir å gjennomføre reel dialog.

Begrenset tilbud

Det er begrenset antall plasser. Ønsker din bedrift å delta på dette bør påmelding skje snarest.

Mer om kurset og påmelding her.