Digitale sykmeldinger

Publisert:

Digital sykemelding

Fra 15. januar blir hele sykmeldingen digitalisert. Det betyr at de ansatte kan levere både sykmeldingen (del C) og sykepengesøknaden (del D) digitalt.

For at våre virksomheter skal være rustet til å ta imot de digitale sykmeldingene kommer to representanter fra Arbeidslivssenteret i Oslo til Virkes lokaler for å orientere om digital sykefraværsoppfølging.