Direktoratet for byggkvalitet lanserer byggevareinfo.no

Publisert:

En ny nettside skal gi enkel og utfyllende informasjon om dokumentasjon av byggevarers egenskaper.

Byggevareinfo.no er direktoratets nye verktøy for å spre kunnskap om dokumentasjon av byggevarers egenskaper. Nettsiden er svært brukervennlig, og vil hjelpe bransjen å tilpasse seg de nye kravene fra byggevareforordningen. Den består av tre hovedtemaer og tre søkefunksjoner. Dokumentasjon av byggevarers egenskaper er et vanskelig tema. Det er desto viktigere å være pedagogisk.

- Informasjonen er bygd opp på en logisk måte, og de tre søkefunksjonene gjør det enkelt å bruke nettsiden for alle som ønsker mer kunnskap på dette området, sier Mathieu Veulemans, seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Byggevareinfo.no bygger på tre nyttige søkefunksjoner. Man skal kunne søke etter gjeldende produktstandarder eller etter konkrete opplysninger i en database av ”ofte stilte spørsmål”. Ikke minst skal man kunne søke etter gjeldende attestasjonsmoduler. Selv om det er lite kjent spiller attestasjonsmoduler en viktig rolle for dokumentasjon av egenskapene til både CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer.

- Dette er en viktig søkefunksjon, som har vært etterspurt i bransjen. Nå er den på plass. Det er blant annet et nyttig hjelpemiddel for å vurdere hvilken tredjepartsvurdering som trengs for å dokumentere egenskapene til ikke CE-merkede byggevarer, sier Veulemans.

Nettsiden skal kunne brukes av alle i bransjen. Informasjonen fra temaene er derfor fremstilt på en enkel måte, med mulighet til å lese videre for de som har interesse av dette. Nettsiden tilpasser seg ulike verktøy, som nettbrett og smarttelefoner, slik at også brukere på byggeplass skal kunne sjekke om byggevarer har riktig dokumentasjon.

- Det er viktig at alle i bransjen får nytte av byggevareinfo.no, også ansvarlige foretak i et byggprosjekt, som har et ansvar for å sørge for at dokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig for kommunalt tilsyn, sier Veulemans.

Er man ikke kjent med stoffet kan man gjøre et generelt søk og dermed velge ut informasjonen man er ute etter. Byggevareinfo.no er i tillegg interaktiv. Den skal oppdateres jevnlig med tilbakemeldinger fra bransjen, og med nye konkrete spørsmål og svar som sendes inn.