DLF-rapport plukket ned av forskere

Publisert:

​ Rapporten til Oslo Economics (OE), som er utarbeidet på bestilling av DLF, ble imøtegått i dag på et presseseminar hos Hovedorganisasjonen Virke.

​Rapporten til Oslo Economics (OE), som er utarbeidet på bestilling av DLF, ble imøtegått i dag på et presseseminar hos Hovedorganisasjonen Virke. Forskere fra UiO og NILF fastslo at analysen til OE ikke kan brukes for å si noe om konkurransen i norsk dagligvarehandel.

En rapport, laget på bestilling av Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), påstår at dagligvareprisene ut mot forbruker har økt mer enn prisene inn til dagligvarehandelen. I dag ble det arrangert et seminar hos Virke, om disse påstandene.
- Dette er et bilde Virke overhodet ikke kjenner seg igjen i, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

Hun viser til at tall fra SSB dokumenterer at prisveksten fra industrien har vært nesten dobbelt så høy som prisveksten mot forbruker.
- Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeks viser at prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer mot forbruker har økt med 4,3 % i den samme perioden som DLF sin studie er basert på, mens prisene inn til dagligvarehandelen har økt med 7,4 %. SSB dokumenterer altså at det er dagligvarekjedene som har holdt prisveksten mot forbrukerne nede, på tross av sterk vekst i prisene fra industrien, sier Størksen. – Det er et tegn på at konkurransen i norsk dagligvarehandel er effektiv. 

Feil konklusjon på feil grunnlag
En av forskerne som har vurdert rapporten til Oslo Economics, er professor i samfunnsøkonomi ved UiO, Nils Henrik M. von der Fehr. Han mener det trekkes konklusjoner på sviktende grunnlag.
- Oslo Economics sin analyse gir ikke grunnlag for å hevde at profittmarginene i dagligvarehandelen har økt, ei heller kan analysen tas til inntekt for en hypotese om at konkurransen i dagligvarehandelen er svekket, sier han.

- Analysen fra Oslo Economics har en rekke både prinsipielle og metodiske svakheter. Blant annet er over to tredjedeler av det norske dagligvareutvalget utelatt fra analysen. Det samme gjelder tilbudsvarer. Når Oslo Economics også oppgir en prisutvikling på 4 og 6 prosent for henholdsvis innkjøps- og butikkpriser, mens SSBs tall viser en prisutvikling på henholdsvis 7,4 og 4,3 prosent i samme periode, synes det dermed som at vareutvalget i analysen ikke er representativt, avslutter von der Fehr.

Stiller spørsmål ved effektivitet
Forsker ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Ivar Pettersen, har sammenliknet norsk, svensk og dansk dagligvarehandel.
- Bruttofortjenesten i norsk dagligvarehandel synes å være betydelig lavere enn i våre naboland, mens norsk næringsmiddelindustri har en bruttofortjeneste om lag på nivået i våre naboland, sier Pettersen. 

Åpen for en gjennomgang
Ingvill Størksen mener at om man skal trekke konklusjoner, så må man se på alle ledd i matverdikjeden.

- Vi imøteser gjerne en helthetlig og uavhengig marginstudie av alle ledd i verdikjeden, avslutter hun.

Presentasjonene fra presseseminaret kan du se her.