Dramastreiken over - Virke og Norsk filmforbund enige

Publisert:

Virke og Norsk filmforbund (NFF) ble mandag ettermiddag enige om ny overenskomst for TV-drama. Dermed er streiken som rammet TV-dramaproduksjonen i litt over tre uker over.

- Vi er veldig fornøyd med å ha kommet til enighet med NFF. Nå sikrer vi et minstelønnssystem som gir forutsigbarhet og bærekraftig lønnsutvikling både for større og mindre dramaproduksjoner, slik vi har ønsket, sier Trond Teisberg, forhandlingsleder i Virke.

Virke og NFF har avtalt et uavhengig utredningsarbeid som skal danne grunnlag for forhandlingene om fastsettelse av minstelønnssatsene i 2019.

- Vi har også avtalt å ta inn bestemmelser i overenskomsten som styrker arbeidet med HMS i TV-dramabransjen, sier Teisberg.

Opptakene gjenopptas

Det var totalt 56 filmarbeidere som ble tatt ut i streik i fem ulike Virke-organiserte bedrifter. Partene kom til enighet mandag ettermiddag etter at filmarbeiderne hadde streiket siden 1. september. Arbeidet med innspilling og etterarbeid på de ulike dramaproduksjonene kan nå gjenopptas.

- Vi er glade for at vi etter konstruktive samtaler med NFF de siste dagene har klart å avslutte streiken, sier Teisberg.