ECTAA på fem minutter

Publisert:

Med bare to uker igjen av året reflekterer ECTAAs Cristina Russe over 2014 og ønsker medlemmene god jul.

ECTAA oppsummerer 2014 som et svært viktig

årforreisebyråer ogturoperatørermed lovgiversgjennomgang av en rekkelovforslagsom vil haenstor innvirkning påreiselivsbedrifter i EU, som for eksempel revisjon avpakkereisedirektivet(PTD) ogluftpassasjerrettighetslovgivning(APR).

Les mer i nyhetsbrevet – ECTAA in five minutes.