Egen anbudskonkurranse for ideelle aktører på barnevern i Oslo

Publisert:

​​ Ideelle får nå en mulighet til å inngå nye avtaler innen barnevernet.

Oslo kommune, ved Barne- og familieetaten, skal anskaffe plasser i barneverninstitusjoner på vegne av Oslos bydeler. Byrådet har besluttet at det skal utlyses og gjennomføres en egen konkurranse med forhandlinger av institusjonsplasser for barn og unge som er forbeholdt de ideelle leverandørene. "Jeg er svært tilfreds med at Oslo kommune har tatt våre signaler om å benytte handlingsrommet til å gjennomføre egen konkurranse for ideelle leverandører før innføring av ny lov om offentlige anskaffelser kommer i løpet av året", sier direktør for helse, omsorg og ideell sektor Inger Helene Venås.

Hvis Oslo kommune ikke får dekket sitt behov for institusjonsplasser i størrelsesorden 85 til 95 plasser, i denne anskaffelsen, vil kommunen utlyse en åpen konkurranse for resten av markedet.

"Til tross for den korte tidsfristen håper jeg flere ideelle aktører griper denne muligheten", avslutter Venås.