Eiendomsskatten truer kulturtilbudet

Publisert:

Virke Kultur advarer Oslo kommune om uheldige konsekvenser i kulturtilbudet som følge av eiendomsskatt på kulturbygg. Dersom private kulturinstitusjoner i Oslo i fremtiden må betale eiendomsskatt, kan dette innebære et svekket kulturtilbud.

–Vi er redd dette vil svekke kulturtilbudet i Oslo i betydelig grad. Eiendomsskatten er også konkurransevridende med tanke på de kulturinstitusjoner som er fritatt en slik skatt, sier Line Endresen Normann, direktør i Virke Kultur.

Et eksempel på kulturinstitusjon som rammes av eiendomsskatten, er Norsk Teknisk Museum. Eiendomsskatten for Norsk Teknisk Museum beløper seg i 2017 til ca. 500.000 kroner. Dette er et betydelig beløp, sett i forhold til museets omsetning.

–Eiendomsskatten er et betydelig inngrep i vår økonomi, som på sikt kan svekke tilbudet vårt. Vi er svært fortvilet over situasjonen, sier museumsdirektør Hans Weinberger hos Teknisk Museum.

Virke Kultur mener kulturinstitusjoner og museer ikke bør ilegges eiendomsskatt. For å unngå langvarig usikkerhet for kulturinstitusjoner, som kan ha svært uheldig effekt da eiendomsskatten i mange tilfeller innebærer betydelige beløp, har vi derfor i brevet til byrådet anmodet om å snarlig avklare sitt syn på spørsmålet om kulturinstitusjoner bør få fritak fra eiendomsskatten i Oslo kommune. Virke får støtte av Oslo Venstre.

–Oslo Venstre mener kulturinstitusjoner ikke bør ilegges eiendomsskatt, noe vi også har foreslått i bystyret, sier Guri Melby fra Oslo Venstre. -Jeg håper Teknisk museum vil få fritak fra eiendomsskatten, og jeg vil følge denne saken fremover. Men den usikkerhet som er skapt er uheldig, og en avklaring bør komme snart, sier Melby.