En av tre kunnskapsbedrifter forventer markedsoppgang

Publisert:

​ ​Nye tall fra Virkes konjunkturundersøkelse viser at hver tredje bedrift innen kunnskaps- og teknologinæringen forventer en bedring i markedsutsiktene for 2014. Nærmere halvparten av bedriftene melder om forventet vekst i omsetning og resultat for inneværende år. En av fire spurte, melder om behov for flere ansatte.

Virkes konjunkturundersøkelse er en digital undersøkelse som sendes alle Virkes medlemsbedrifter på jevnlig basis. Undersøkelsen inneholder spørsmål tilknyttet nåværende og forventet markedssituasjon i kombinasjon med utvalgte spørsmål av samfunnsmessig karakter. Resultatene fra undersøkelsen viser blant annet at Virkes kunnskaps og teknologibedrifter er optimistiske med hensyn til 2014:

  • 6 av 10 virksomheter vurderer den nåværende markedssituasjonen som tilfredsstillende
  • 32 prosent forventer en bedring i markedsutsiktene gjennom 2014
  • 47 prosent forventer bedre omsetning og høyere resultat gjennom 2014

Direktør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro peker på at resultatene gir grunn til optimisme på vegne av kunnskaps og teknologinæringen. Han viser videre til at bedriftene innen disse bransjene, herunder rådgivnings, ikt og selskaper som tilbyr forretningsmessig tjenesteyting, også planlegger å øke antall ansatte i 2014;

- 24 prosent av de spurte oppgir at de planlegger å øke antall ansatte de neste seks månedene. Flertallet oppgir at de ønsker å beholde antall ansatte uendret, mens kun 9 prosent oppgir at de ønsker færre ansatte. I kombinasjon med resultatene fra undersøkelsen for øvrig, gir dette en indikasjon på fortsatt høyt aktivitetsnivå innen kunnskaps- og teknologinæringen, sier Alisdair Munro.

Virke kunnskap og teknologi er en bransjeenhet i Hovedorganisasjonen Virke. 

For mer informasjon om undersøkelsen, kan Alisdair Munro kontaktes per e-post: