En felles arena for handel i byggenæringen

Publisert:

​BI anslår at handel i byggenæringen strekker seg mot godt over 100 milliarder kroner. Det er en stor og robust bransje som betjener landets største næring. Nå legges fundamentet for en koordinert handelsarena med etableringen av Virke Bygg og Anlegg. Bransjetreffet på Bygg Reis Deg 17 oktober  tar for seg fem viktige områder og vil til slutt presentere veien videre for Virke Bygg & Anlegg.

Bransjetall og politiske rammer
Seniorrådgiver Iman Winkelman,  Virke Analyse og Bransjeutvikling, har utarbeidet en rapport for og om Handelen i byggenæringen. Hvor stor er den? Hvem er aktørene? Politiske trender og bransjeutvikling. Rapporten presenteres kort og vi deler ut en analyserapport  som synliggjør hvor viktig handelen er som aktør.

Grossistens rolle i verdikjeden
Adm. dir. Geir Aronsen, Elektroskandia presenterer strategiske valg i verdikjeden og sin egen verdikjede hvor de har valgt faste leverandører og kundesegmenter. Strategien sørger for at de unngår tilfeldige (billig)leverandører og kunder de ikke har en felles forståelse om verdikjeden med. Dette gir en kostnadseffektiv og lønnsom verdikjede der grossistens rolle er tydeliggjort innenfor elektromarkedet.

Krevende kunder utfordrer handelens rolle
Magnus Berg, adm. dir. JM, presenterer strategiske tanker og forretningsfilosofi – og handelens rolle i dette. Her berøres 3. parts logistikk, krav til å være nær produsentene med hensyn til produktutvikling og nærhet til kundene for å sikre tilfredse kunder. Handelens rolle anses som mindre strategisk viktig, men handelen ses på som en viktig aktør som logistikkpartner.

ROT – mer enn bare et fradrag
Harald J. Andersen, Virke presenterer Virkes arbeid for å få til et ROT-fradrag. Hvordan jobber vi? Hvilke kanaler benyttes og hvilken effekt har fradraget utover et økt rehabmarked? Det blir satt fokus på kriminalitet i byggenæringen, utvanning av håndverksfagene, sosial dumping mm.

Bygg 21 – hva kan vi forvente?
Bygg 21 er en direkte konsekvens av Stortingsmeldingen «Gode bygg for eit betre samfunn». Her settes regjeringens ambisjoner i byggenæringen ut i livet i form av praktiske tiltak og utredninger. Det blir spennende å høre nestleder i styret i Bygg21, Ingrid Dahl Hovland, presentere tanker om gjennomføringen videre. Virke sitter med i en av arbeidsgruppene og er involvert i det praktiske arbeidet på flere fronter i samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet.

Veien videre – Virke Bygg & Anlegg
Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel og Ingrid Thinn Bjerke, direktør for Industriell handel og Faghandel presenterer bakgrunnen for at vi samler oss til en sterk handelsnæring. Hva ønsker vi å oppnå og hvordan skal vi gjøre det? En god arena/møteplass for bransjen på tvers av de ulike fagene er prioritert. Virke ønsker å sette fokus på de viktigste tiltakene og hva Virke kan gjøre for å bidra til å nå disse målene, samt peke på utvikling og trender som vi ser at kommer til å påvirke oss.

Oppsummering
Kåre Malo fra byggevaregiganten Saint Gobain oppsummerer dagen. Malo leder Saint Gobain Distribution i Norge og sitter tett på utviklingen av Optimera og Brødrene Dahl. Han sitter også i Virkes styrende organer. Dette understreker at handelen i byggenæringen samler seg i Virke og at  vi har lagt grunnlaget for en spennende reise videre. Det er nok av strukturelle og politiske utfordringer å ta tak i,  og vi tror at en felles arena i Virke vil bli til både glede og nytte for både politikere, byråkrater, leverandører, kunder og alle aktører som ser at handelens rolle er en rolle som kan benyttes på mange måter. Veien blir til mens vi går for Virke Bygg og Anlegg og hele bransjen inviteres med i det videre arbeidet med handelens verdiskapende rolle.