En god vår for byggevarehandelen

Publisert:

Omsetningen for byggevarehandelen viser en oppgang på 10 prosent i 1. tertial 2014 sammenlignet med 1. tertial 2013. Det har vært en sterk utvikling i både proff- og privatmarkedet i årets fire første måneder.

Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser at omsetningen steg med 10 prosent i perioden januar-april 2014 sammenlignet med samme periode i fjor. Størst vekst var det i privatmarkedet med en omsetningsvekst på 12,8 prosent. Proffmarkedet hadde en oppgang på 8,2 prosent. Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.

– Statistikken for første tertial 2014 tegner et bilde av en sterk omsetningsutvikling innen byggevarehandelen. Denne utviklingen hilser vi selvsagt velkommen ettersom veksten for 2013 var på beskjedne 0,3 prosent. Den sterke utviklingen kan forklares med flere forhold, herunder at starten på 2013 var svak. Dette gir høy vekst som følge av at de sammenlignbare tallene er lave. Videre er det grunn til tro at den milde vinteren og de høye temperaturene i vår har bidratt positivt på forbrukernes etterspørsel etter byggevarer. Det er også grunn til å tro at nyetableringene som enkelte aktører i bransjen står bak, bidrar til positiv omsetningsutvikling for hele bransjen, sier direktør for Virke Byggevarehandel, Bengt Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.

Tertialrapporten finner du her.