Endelig endring av apotekavansen

Publisert:

​Virke mener Helse- og omsorgsdepartementet går i riktig retning med sitt forslag om endring i apotekenes avanse, sett i sammenheng med prisreguleringen av byttbare legemidler, men kriteriene er uklare.

​Virke advarer departementet mot å basere legemiddelpolitikken på at kostnader ved salg av reseptpliktige legemidler i apotekene i stor grad skal dekkes gjennom salg av handelsvarer som kosmetikk.

Virke stiller spørsmål ved hva som er kriteriene for avansereguleringen og hva som tilsier en så stor reduksjon i trinnpris som departementet foreslår – når avansen ikke justeres tilsvarende opp. Virke tar opp pris- og avansereguleringen i dette høringssvaret til Helse- og omsorgsdepartementet.

Les Virkes høringssvar her.