Lanserer utvidet ansvarsforsikring for pakkereisearrangører

Publisert:

Ansvaret for feil og mangler er det normalt pakkereisearrangøren som må bære. Nå tilbys det imidlertid endelig en forsikring til arrangører som gjør at de kan forsikre seg mot ansvaret.

Ved kjøp av pakkereiser er kunden godt beskyttet om uforutsette hendelser som flyforsinkelser, konkurser, stengte basseng e.l. skulle føre til at kunden ikke får det produktet man har betalt for.

I et samarbeid mellom Virke, Virke Forsikring og Europæiske ERV lanseres nå en utvidet ansvarsforsikring for pakkereisearrangører som gir muligheten til å forsikre seg mot et slikt ansvar etter pakkereiseloven.

 - En slik ordning har vært etterspurt av bransjen i mange år og jeg er svært glad for at vi nå endelig kan tilby en slik forsikring til bransjen, sier direktør for Virke Reise Utland Sverre McSeveny-Åril.

Pakkereisearrangørene har mye ansvar og risiko.

Eksempler på tilfeller som vil kunne dekkes av forsikringen er flyforsinkelser som fører til at kunden får forkortet sin ferie, tap pakkereisearrangøren måtte ha som følge av at en underleverandør (flyselskap eller hotell) går konkurs, en fotballkamp eller konsert avlyses og hensikten med reisen faller bort og tilsvarende hendelser.

Det er en betydelig økonomisk risiko som ligger på arrangører av en pakkereise der hendelser skulle oppstå som gjør det umulig å oppfylle avtalen med kunden. Nå er det endelig mulig for arrangørene å forsikre seg mot mye av dette ansvaret, sier McSeveny-Åril.

Endelig på plass

En forsikring som gjør det mulig å forsikre seg mot ansvar for mangler ved en pakkereise har lenge vært etterspurt av aktørene i bransjen. Virke har også tidligere vært i dialog med leverandører for å få på plass et slikt forsikringsprodukt her i Norge. Prosessen stoppet opp da askeskyen fra Eyjafjallajökull stoppet flytrafikken i store deler av Europa i 2010. Siden den gang har et slikt forsikringsprodukt vært tilbudt til aktører i de øvrige nordiske landene, men ikke her hjemme.

- At vi nå kan tilby et slikt produkt er derfor viktig for å bidra til å sikre like konkurransevilkår og økt konkurransekraft i konkurransen med utenlandske aktører, samtidig som en slik ordning også kan være med på å bygge ned etableringshindre og stimulere til innovasjon i bransjen, sier McSeveny-Åril.

 

Mer informasjon om forsikringen kan man få ved å kontakte Virke Forsikring.