Endring i allmenngjøringsforskriftene i transportsektoren

Publisert:

Tariffnemnda besluttet 12. oktober 2015 å endre virkeområdebestemmelsene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei og forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for persontransport med turbil.

Endringene tar ut internasjonal transport fra virkeområdet, noe som er meget positivt for våre medlemmer som importerer varer med godsbil og for våre turarrangører. Endringsforskriftene er sendt Norsk Lovtidend for kunngjøring, og vedtakene er sendt til oversetting til engelsk.

Endringene trer i kraft umiddelbart

Allmenngjøring turbil:

§ 2. Virkeområde og gjennomføringsansvar:

Forskriften gjelder for arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse etter yrkestransportlova § 8. Forskriften gjelder også kabotasjekjøring, det vil si når en utenlandsk transportvirksomhet driver midlertidig turbiltransport med på- og/eller avstigning i Norge.

Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette. 


Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres. 
Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak. 
Det betyr i hovedtrekk at internasjonal transport ikke omfattes, men at kabotasjekjøring alltid vil være omfattet. For at en tur skal regnes som internasjonal transport må en turistbuss passere en grense med passasjerer.
Eksempel transport:
 • Eksempel 1:
  Buss kjører med turister fra Stockholm over grensen til Oslo og deretter videre til Bergen. Det er samme gruppe turister hele veien.

  Dette vil være internasjonal transport og er ikke omfattet.
 • Eksempel 2:
  Buss kjører tom fra Stockholm til Oslo og henter en gruppe turister som kjøres til Bergen.

  Dette er kabotasje og vil være omfattet.
 • Eksempel 3:
  Buss kjører fra Stockholm over grensen til Oslo med turistgruppe A. I Oslo står turistgruppe A av bussen og tar båten til Danmark. Bussen kjører fra Oslo til Bergen med turistgruppe B.

  Første tur fra Stockholm til Oslo vil være internasjonal transport og er ikke omfattet.

  Andre tur fra Oslo til Bergen med turistgruppe B vil være kabotasje og vil være omfattet av allmenngjøringen.
 • Eksempel 4:
  Buss kjører fra Stockholm over grensen til Oslo med turistgruppe A. I Oslo står turistgruppe A av bussen og tar båten til Danmark. Bussen kjører fra Oslo til Bergen med turistgruppe B. I Bergen tar setter de av turistgruppe B og tar imot turistgruppe C som kommer med Hurtigruten. Bussen kjører turistgruppe C fra Bergen over Oslo C til Stockholm.

  Første tur fra Stockholm til Oslo vil være internasjonal transport og er ikke omfattet.

  Andre tur fra Oslo til Bergen med turistgruppe B vil være kabotasje og vil være omfattet av allmenngjøringen.

  Tredje tur fra Bergen over Oslo til Stockholm med turistgruppe C vil være internasjonal transport.
 • Eksempel 5:
  Buss kjører fra Stockholm til Bergen og setter av turistgruppe A som tar Hurtigruta nordover. Bussen tar med en turistgruppe ankommet Bergen med Hurtigruten  tilbake til Stockholm via Oslo.

  Turene på begge strekninger vil være internasjonale transporter. Tilsvarer svensk turistbusser som betjener svenske skiturister til og fra Trysil eller Hemsedal.
Mer informasjon:
Vi anbefaler alle å lese protokollene da de gir en mer utfyllende forklaring av allmenngjøringen.