Endring i styret for Virke inkasso

Publisert:

Virke inkasso har foretatt endringer i styret med virkning fra 21.juni 2018. Følgende endringer gjelder:

Styremedlem Reidun Korsnes går ut av styret. Årsmøtevalgt varamedlem til styret Sven Ingebretsen møter som fast representant frem til årsmøte i Virke inkasso våren 2019. Endringene har direkte sammenheng med at Reidun Korsnes etter eget ønske går av som administrerende direktør i Intrum Justitia 1.august 2018. Virke inkasso takker Reidun for flott innsats på vegne av foreningen.

Se full oversikt over det nye styret her.