Endringer i barnehageloven

Publisert:

Fra årsskiftet har det trådt i kraft endringer i barnehageloven. Endringene gjelder bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager.

Lovvedtaket slår fast at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Kommunen gis også adgang til å anvende økonomiske sanksjoner der det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen ikke brukes i samsvar med intensjonen og formålet fastsatt i barnehageloven.

Lovvedtaket inneholder også regler om regnskap og revisjon.