Endringer i Ideell-teamet i Virke

Publisert:

Anita Sundal tar over som fagekspert for ideell sektor.

Dame smiler
Virke Ideell er svært fornøyde med at Anita Sundal har fått større ansvar for sektoren

I Virke er vi opptatt av at vi har personer som kan de ulike politikk-områdene spesielt godt, og at vi kan være nær medlemmene. Bransjedirektørene samarbeider tett med fagsjefer og ulike eksperter i vår næringspolitiske avdeling.

De siste årene har det vært Gerhard Salicath som har hatt denne oppgaven knyttet til de ideelle i næringspolitisk avdeling. Når han nå slutter har Anita Sundal, advokat i Virkes avdeling for næringspolitikk, fått denne oppgaven.

For ideell-temaet i Virke er dette gode nyheter. Anita kan mye om helsepolitikk, ideell sektor og er allerede en sentral del av team-ideell. Hun er advokat og har politisk bakgrunn både på nasjonalt og kommunalt nivå. Anita vil være en stor strategisk ressurs, vi gleder oss til å samarbeide enda tettere med henne.