Endringer i regelverket for teknologinøytralitet

Publisert:

Regjeringen åpner for å bruke elektronisk kommunikasjon i flere sammenhenger ved inkasso og tvangsinndrivelse hvor det i dag stilles krav om papir.

​​Lovavdelingen i Justisdepartementet har fremmet proposisjonen Prop. 6 L - endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet). 

Lenker med informasjon om regjeringens proposisjon:

Regjeringen.no: Økt bruk av elektronisk kommunikasjon ved gjeldsinndrivelse
Regjeringen.no: Prop. 6 L (2016–2017): Endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet)

Lovforslaget er nå til behandling i komiteen. Saken kan følges her

Virke Inkasso Lovutvalg jobber for tiden med en gjennomgang av Justisdepartementets proposisjon på tvangs- og inkassoområdet. Virke Inkasso vil identifisere endringer vi ønsker i proposisjonen og se på et politisk påvirkningsløp i departementets komité- og behandlingsarbeid ved behov. Virke Inkasso vil oppdatere informasjon om sitt syn på endringene i regelverket når det foreligger.

Virke Inkasso Lovutvalg vil gi en oppdatering på endringene i regelverket på Virke Inkasso fagdag tirsdag 1. nov. på Grand Hotel.

Les saken Virke Inkasso positiv til teknologinøytralitet i høringssvar

Foranliggende dokumenter, høringsnotat og høringssvar:
Justisdepartementets høringsnotat
Virke Inkasso sitt høringssvar